en  sk 

Ing. arch. Boris Bartánus,  Ing. arch. Tatiana Petrulová

Liptovská Ondrašová

2015

novostavba