en  sk 

Ing.arch. Boris Bartánus, Ing.arch. Tatiana Petrulová

Liptovský Mikuláš

2017

rekonštrukcia