en  sk 

Ing.arch. Boris Bartánus, Ing.arch. Tatiana Petrulová

Liptovská Ondrašová

2016

rekonštrukcia