en  sk 

Ing. arch. Boris Bartánus                           autorizovaný architekt 1647AA     +421 903 650 140     email: borisbartanus@gmail.com

Ing. Jozef Gonda                                        stavebný dozor 09342*10*            +421 905 974 925     email: gondajozef@gmail.com

 

projekcia

Ing. arch. Tatiana Petrulová

Ing. Nikola Kleinová

Ing. Ján Mikuš - statika

 

s u b t e c h UNITY s.r.o.                            

- spoločnosť založená v roku 2005

- architektonické služby,  projekčná a inžinierska činnosť  a  realizácie stavieb